Čo je to viskozita motorového oleja ?

Pre úplne jednoduché pochopenie, viskozita je niečo ako hustota alebo skôr tečivosť. Odbornejšie vyjadrenie znie, že je to vnútorný odpor, ktorý olej (tekutina) kladie, keď sa nachádza medzi pohybujúcimi sa súčiastkami.

Tečúci motorový olej

Viskozita sa mení podľa teploty. Ideálne pre motor by bolo keby sa nemenila alebo sa menila čo najmenej. Túto závislosť oleja od teploty vyjadruje viskózny index. Čím je jeho hodnota väčšia, tým sa mení jeho viskozita menej. Viskózny index ale bežného človeka nemusí trápiť.

Dôležitejšie je ale vedieť, že na označenie viskozity sa používa takzvaná špecifikácia SAE, ktorá delí viskozity olejov do 6 zimných a 5 letných tried.

Zimné sa označujú číslom a písmenom W (0W, 5W, 10W…). Tie letné iba číslom (20, 30, 40…). Tieto označenia sú medzi sebou oddelené pomlčkou.

Pri motorovom oleji s označením 10W-40 nám tak „10W“ hovorí, že sa jedná o viskozitu „za studena“ a číslo „40“ nám hovorí aká je viskozita „za tepla“.

Čím je číslo pred písmenom W väčšie, tým je olej „za studena“ viskóznejší (hustejší). Čo pre nás nie je až také dobré pretože ak je motor studený, nie je zabehnutý na správnu prevádzkovú teplotu, potrebujeme aby bol motorový olej čo najmenej viskózny a mohol tak čo najrýchlejšie mazať a dostať sa tam kde má. Lepšie by bolo keby toto číslo bolo čo najmenšie.

Naopak je to ale v prípade pri viskozite „za tepla“ kedy je motor zohriaty a potrebujeme aby bol olej čo „najhustejší“, lepšie mazal a chladil motor respektíve jeho súčiastky. Tiež platí pravidlo, že väčšie číslo v označení za písmenom W znamená väčšiu „letnú“ viskozitu.

Nižšie môžete vidieť aká viskozita je vhodná ku danej vonkajšej teplote. Je to však skôr orientačné:

SAE 20W-50 (od -15°C do +50°C)

SAE 15W-40 (od -20°C do +45°C)

SAE 10W-40 (od -25°C do +35°C)

SAE 5W-40 (od -30°C do +30°C)

SAE 5W-30 (od -30°C do +25°C)

SAE 0W-30 (od -50°C do +30°C)

Akú viskozitu použiť ?

V podstate by sme si mohli povedať, že ideálny olej pre auto je olej s viskozitou 0W-60. Teoreticky áno, no prakticky nie. Viskozitu si totiž nemôžeme voliť my ale určuje ju výrobca motora. Ten najlepšie vie či bude daná viskozita vyhovovať danej konštrukcii motora a takisto v daných podmienkach.

Keď jazdíte radi športovo, zaťažujete motor viac a máte na výber z viacerých viskozít, je dobré zvoliť si tú s väčšou viskozitou za tepla. Olej bude teda „hustejší“ a pri vysokej teplote motora ho bude lepšie mazať a chladiť.

Tak isto pri častom štartovaní auta v zimnom období je zase lepšie zvoliť si olej s nižšou viskozitou ale za studena. Motor tak bude štartovať ľahšie a olej bude rýchlejšie prúdiť na miesta kde je to najviac potrebné.

Najdôležitejšie je dodržať výkonnostné kategórie alebo normy. Tie sú zapísané v servisnej knižke. Alebo sa môžete spýtať v servise a v obchodoch venujúcim sa predajom motorových olejov. Môžete využiť aj tzv. mazacie plány od výrobcov olejov kde si navolíte vaše auto, konkrétny motor a ukáže vám rovno, ktorý motorový olej je vhodným kandidátom pre vaše auto.

Pri výmenách motorového oleja sa zvykne lepiť nálepka z vnútornej strany kapoty. Tam by mohlo byť tak isto napísané aký bol použitý olej. Problém by však bol, ak by bol použitý nesprávny olej. V takomto prípade by sme ho vymenili taktiež za nesprávny.

Nezabúdajte si preventívne kontrolovať hladinu motorového oleja. Ideálny prípad je, keď medzi výmenami motorového oleja nie je potrebné jeho dolievanie.

V prípade, že má motor zvýšenú spotrebu oleja ale vy máte už staršie ojazdené vozidlo a jeho oprava sa už finančne neoplatí sa zvykne dať do motora o triedu „hustejší“ olej (hlavne za tepla).Ak ste doteraz používali olej s viskozitou 5W-30 a motor ho už začína viditeľne spotrebúvať, môžete zvoliť viskozitu 5W-40. 

Spotreba oleja by sa tým mohla málinko znížiť. Väčším nájazdom auta majú totiž pohybujúce sa súčasti motora medzi sebou väčšie vôle.

Pokiaľ vám tak isto pri starom aute doslova „žerie“ olej, jeho spotreba je už veľmi vysoká, môžete zvoliť napr. miesto 5W-30 alebo 5W-40 olej 10W-40, ktorý býva aj lacnejší.

Niečo o HTHS viskozite

Je to dynamická viskozita, ktorá sa meria pri vysokej teplote 150 °C a vysokom šmykovom spáde. Vyššia HTHS viskozita znamená hrubší olejový mazací film. Nemusí to vždy znamenať, že aj pevnejší. Keby bola HTHS viskozita až príliš nízka, olejový film by sa mohol prerušiť a namáhané miesta (skupina piestnych krúžkov, ventilová skupinu, turbo…) by neboli správne mazané. 

Tiež preto je nutné dodržiavať predpísané normy a parametre motorového oleja (ACEA, API, normy výrobcu vozidla a viskozita).

Oleje,  ktoré majú HTHS viskozitu vyššiu ako 3,5 mPa.s sú oleje s tzv. normálnou HTHS viskozitou. Môžu sa teda použiť vždy a neuškodia žiadnemu motoru. Sú to oleje so špecifikáciami ACEA A3/B3, A3/B4, C3 alebo E. Pri viskozite xW-40 v podstate všetky.

Naopak tie, ktoré majú menšiu hodnotu ako 3,5 mPa.s sú oleje so zníženou HTHS viskozitou.

Čo sa týka olejov so zníženou HTHS viskozitou, majú výhodu akurát v tom, že spotreba paliva je o niečo nižšia (cca o 2,5 % ale v porovnaní s olejom 15W-40). Naopak spotreba motorového oleja vyššia a motor môže byť hlučnejší. Takíto olej môžete však použiť len v prípade ak to schvaľuje výrobca vozidla. Pre pochopenie, táto HTHS viskozita je už zahrnutá v norme ACEA.

Nazývajú sa aj ľahkobežné. Sú to v podstate oleje so špecifikáciou ACEA A1/B1, A5/B5, C1 a C2. Tieto špecifikácie sú vyrábané iba s viskozitou xW-30.

Oleje s viskozitou 0W-20 majú HTHS viskozitu nad 2,6 mPa.s.