Nedokončená regenerácia DPF filtra zničí aj turbo

Filter pevných častíc (DPF) je jednoducho husté sito, ktoré zachytáva rakovinotvorné častice sadzí obsiahnuté v splodinách výfukových plynov. Dnes má DPF už každé naftové auto. Keď je sadzí prebytok, filter sa zapchá. 

Vtedy sa dá spozorovať strata výkonu, vyššia spotreba, zlá reakcia na plynový pedál, horšie štartovanie, prepnutie do núdzového režimu či nepríjemný zápach. Nie vždy je však príčinou filter. Príčin môže byť viac. Tomu sa však dá vyhnúť správnou technikou jazdy a prevádzkou.

Regenerácia DPF

Práve toto je kľúčová vec pre správnu funkciu DPF. Ide o spálenie sadzí alebo častíc za pomoci vysokej teploty. Tak sa zachová dobrá priechodnosť filtra. Táto regenerácia sa delí na pasívnu a aktívnu.

Pasívna regenerácia prebieha počas jazde po diaľnici vo vyšších otáčkach. Aktívna regenerácia prebieha naopak pri jazde po meste a krátkych jazdách keď nie je motor moc zaťažovaný. Vtedy vstrekne riadiaca jednotka viac paliva ako je vhodné a umelo sa zvýši zaťaženie. Tak sa nečistoty vypália.

Vykonajte dlhšiu jazdu

Detail auta na ceste

Keď sa aktivuje regenerácia ale vy prídete do cieľa a vypnete motor, táto regenerácia sa nikdy nedokončí. To je veľký problém. Takto sa môže DPF zapchať a je problém.

Nespálené a nadbytočné palivo vo valcoch sa dostáva do motorového oleja, ktorý redne. Dokonca sa môže zvýšiť jeho hladina natoľko, že zapchá odtokový kanál turbodúchadla. Vnútorná strana turbíny môže trpieť karbonizáciou a turbodúchadlo sa môže poškodiť.

Preto regeneráciu dokončite dlhšou jazdou. Naftové vozidlá ktoré jazdievajú po diaľniciach tento problém nemávajú. Stačí približne 20 kilometrov takejto jazdy.

Nezrýchľujte v nízkych otáčkach

Asi ste si všimli na starých naftových autách po prudkom zrýchlený oblak čierneho dymu. To už možno neuvidíte vďaka DPF. Tieto sadze v ňom ale naďalej zostávajú. Preto nezrýchľujte prudko a rýchlo v nízkych otáčkach.

Používajte správny motorový olej

Ide o otrepanú frázu ale či už ide o včasnú výmenu alebo použitie správneho motorového oleja, celkový vplyv údržby motora je zásadný pre udržanie všetkých jeho súčastí. Pokým by vznikli v motore netesnosti a motor by začal spaľovať motorový olej, DPF by sa opäť nadmerne zanášal.

Vzduchový filter

Podobne je to napr. so vzduchovým filtrom. Ten sa zvykne často zanedbávať a jeho výmeny sa predlžujú. Pritom nejde o nákladnú záležitosť. Menej priechodný vzduchoví filter pochopiteľne zabraňuje optimálnemu prísunu vzduchu a spaľovanie preto nie je dokonalé.

Stav vstrekovačov

S tým súvisí aj stav vstrekovačov. Pokým by boli zlé, palivo by nerozprašovali tak ako je potrebné. To opäť smeruje k nedokonalému spaľovaniu, tvorbe sadzí a poškodiť sa môže znova aj samotné turbodúchadlo.

Tankujte kvalitu

K dobrému spaľovaniu pomáha aj kvalitné palivo. Tankujte u kvalitných čerpacích staníc. Sem tam môžete natankovať aj prémiové palivo, ktoré motor prečistí.