Kolísanie otáčok motora či nepravidelný chod: Aké sú príčiny ?

Kolísanie otáčok motora môže mať veľa príčin. Môže ich byť aj viac naraz a preto býva obtiažné zistiť daný problém. Niekedy spozorujete trhanie motora, stratu výkonu a iným nejde naštartovať auto vôbec. Pozrime sa spolu na tento chaos. Ukážeme si tie najčastejšie príčiny kolísania otáčok.

Otáčkomer v aute a kolísanie otáčok

Škrtiaca klapka

Zaniesť nečistotami sa môže práve aj škrtiaca klapka. Tu nemusíte spozorovať len kolísanie otáčok na voľnobehu a nepravidelný chod motora ale aj zlé štarty či dokonca zhasínanie motora.

Tento problém tak isto nie je náročné odstrániť. Škrtiacu klapku stačí demontovať a vyčistiť vhodnými prostriedkami. Niektorý kutili to zvládnu aj sami a niekedy nie je potrebná ani demontáž a možno postačí aplikovať čistiaci prostriedok pri naštartovanom motore na teleso klapky. 

Nie je vhodné ho čistiť nejakým skrutkovačom aby sa mechanicky nepoškodilo. Obyčajný človek urobí samozrejme dobre pokiaľ navštívi servis.

Lambda sonda

Tento senzor sa nachádza vo výfukovom potrubí. Porovnáva vzduch, ktorý sa tu nachádza ale aj vzduch v okolí motora. Za pomoci chemickej reakcie tvorí elektrický signál a ten je následne odoslaný riadiacej jednotke motora. Tá zase za pomoci spomínanej škrtiacej klapky a vstrekovačov upraví pomer paliva a vzduchu v pracovnom priestore.

Okrem kolísania otáčok, zlých štartov, nepravidelného chodu motora a zvýšenej spotreby paliva môžete zacítiť vôňu benzínu z výfuku.

Ak je teda tento komponent pokazený tak vás zvykne upozorniť svietiaca kontrolka motora. Samozrejmá je následná výmena. Každopádne treba navštíviť servis nech auto napoja na diagnostiku a zistí sa kde je problém. V niektorých prípadoch sa dá zanesená lambda sonda identifikovať aj fyzicky.

Zapaľovacie sviečky

zapalovacia-sviecka

Pokiaľ spozorujete kolísanie otáčok motora, na vine môžu byť opotrebované alebo zanesené zapaľovacie sviečky. Jedná sa o súčiastky, ktoré sa v určitých intervaloch menia a keďže nepatria medzi nákladné položky netreba ich čistiť ale rovno vymeniť. Poškodený však môže byť možno aj nejaký kábel…

Sviečky zapaľujú zmes paliva a vzduchu. Ak sú v zlom stave nedokážu ju zapáliť správne. V takom prípade môže motor pracovať na menej valcov a to sa prejaví nepravidelným chodom celého motora. Všimnúť si môžete práce kolísanie otáčok motora, trhanie, zníženie výkonu a tým pádom aj zvýšenie spotreby paliva.

Zapaľovacie cievky

Pokiaľ je pokazená zapaľovacia cievka, upozorní vás svietiaca kontrolka motora. Stačí ju jednoducho vymeniť a pokračovať v zbieraní kilometrov na tachometri. Ako sa ale prejavuje ? Rovnako ako zlá zapaľovacia sviečka. Samozrejmosťou je teda opäť kolísanie otáčok motora, pokles výkonu a celkovo trhavý a nepravidelný chod motora.

Váha vzduchu

Keď je pokazený komponent akým je napr. váha vzduchu spozorovať môžete znovu rad nepríjemných prejavov. A tými sú kolísanie otáčok motora, nepravidelný chod motora, cukanie počas akcelerácie, zhasínanie motora, strata výkonu a zvýšená spotreba paliva.

Keď je váha vzduchu znečistená stačí ju jednoducho vymeniť no nebýva to úplne najlacnejšia záležitosť.

Vzduchový a palivový filter

Keď je príčinou zanesený vzduchový filter máte šťastie. Jeho výmenu zvládnu mnohý sami a jeho cena začína na pár eurách. Cez zanesený vzduchový filter sa nedostane do valcov dostatočné množstvo vzduchu a to pocítite na poklese výkonu a zvýšenej spotrebe paliva. No môže to byť sprevádzané práve aj nerovnomerným chodom a kolísaním otáčok motora. 

Pokiaľ ste vzduchoví filter veľmi dlhú dobu nemenili je možné, že aj to by mohol byť jeden z problémov. Odporúčal by som meniť vzduchový filter napr. každých 30 000 km.

Pri zanesenom palivovom filtri je problém nie so vzduchom ale v tomto prípade s nedostatočnou dodávkou paliva. Ako aj u vzduchového filtra aj tu sa jedná o lacnú záležitosť.

Vstrekovače

Zanesené či pretekajúce vstrekovače neveštia nič dobré. Ich drahá oprava alebo ešte drahšia výmena nikoho nepoteší. Pokiaľ máte problém s nepravidelným chodom, kolísaním otáčok a poklesom výkonu, príčinou môžu byť práve tie.

Netesnosť sacieho potrubia

Kolísanie otáčok motora môže mať aj maličkosť ako netesné sacie potrubie. Pri nasávaní tohto falošného vzduchu, ktorého je už veľa, si váha vzduchu nedokáže poradiť. Jednoducho je nutné nájsť netesné miesto a utesniť ho.

Strata kompresie

Piesty v motore

Toto je už vážnejší a hlavne drahý problém. Jedná sa o netesnosti v spaľovacom priestore. Cez netesnosti uniká tlak, ktorý by mal pôsobiť na piesty. V tomto prípade môžu byť opotrebované piestne krúžky, valec motora, poškodená môže byť hlava valcov alebo ventil.

EGR ventil

Tento ventil vracia časť výfukových plynov do spaľovacieho priestoru. Otvára a zatvára prepojenie sacieho a výfukového potrubia. Po otvorení sa do sacieho potrubia dostávajú výfukové plyny, ktoré sa zmiešajú s novým vzduchom do valca.

V konečnom dôsledku bude teda podiel kyslíka v spaľovacom priestore menší a to je z hľadiska výkonu nežiadúce. Znižuje to však teplotu horenia a tvorbu oxidov dusíka.

Časom sa môže zaniesť celé vedenie karbónom a EGR ventil sa poškodí a začne prepúšťať výfukové plyny do sacieho potrubia. A to aj v režimoch kedy to vhodné nie je. Otáčky nielenže kolíšu ale pri akcelerácií spozorujete trhanie a poklesne výkon motora. EGR je nutné buď vymeniť, vyčistiť alebo ho zaslepiť a deaktivovať.

Riadiaca jednotka a rôzne snímače

Medzi ďalšiu z tohto nespočetne veľkého množstva príčin kolísania otáčok môže byť práve riadiaca jednotka motora či rôzne snímače, ktoré jej posielajú údaje. 

Už sme sa stretli so snímačmi ako lambda sonda a váhou vzduchu. Je ich však viac. A to napríklad snímač polohy kľukového hriadeľa, klepania, teploty chladiacej kvapaliny či snímač vačkového hriadeľa.

Podľa informácií ktoré riadiacej jednotke tieto snímače ponúkajú môže motor pracovať za aktuálnych požiadaviek. Spomenúť môžeme načasovanie vstreknutia paliva, dĺžku vstreku paliva alebo predstih zapálenia zmesi. Ale to určite nie je všetko.

Keď je niektorý snímač pokazený, do valcov sa môže dostať napr. nesprávne množstvo paliva.  Jeho spotreba je tak väčšia, chod motora bude tiež nepravidelný a výkon sa zníži.

Pravidelný servis je dôležitý

Vidíte, že je toho neskutočne veľa a automechanici majú niekedy naozaj čo robiť aby zistili čo kolísanie otáčok spôsobuje. Veľa krát súvisí jedno s druhým a pokiaľ si chcete nechať auto čo najdlhšie nie je nad pravidelný servis, prevenciu a údržbu našich milovaných autíčok.